Vi demonterar villatankar

Oljetankar som inte längre används eller behöver bytas ut kräver en säker och effektiv demontering. Hos Nordisk Färg har vi erfarenhet av att demontera och avlägsna oljetankar i olika miljöer. Vi har de nödvändiga kunskaperna och verktygen för att utföra jobbet på ett tryggt och säkert sätt, från att tömma tanken till att avlägsna den och transportera bort den.

Vi tar också hänsyn till miljöaspekterna vid demontering av oljetankar genom att hantera alla läckage och spill på ett säkert sätt och genom att säkerställa att alla restprodukter hanteras på ett miljövänligt sätt.

Vi arbetar med högsta säkerhet och följer alla tillämpliga föreskrifter och standarder. Vi använder de senaste teknikerna och verktygen för att se till att demonteringen av oljetankar utförs på ett effektivt sätt.

Vi anpassar våra tjänster för att tillgodose varje kunds unika behov och preferenser. Vi arbetar också flexibelt med tiderna för att se till att arbetet utförs på ett smidigt och effektivt sätt.

Om du söker en professionell och pålitlig tjänst för demontering av oljetankar, kontakta oss på Nordisk Färg. Vi levererar en högkvalitativ service som överträffar dina förväntningar.

Vi tömmer, demonterar och för skrotet till återvinningen. Det enda du behöver göra är kontakta oss 🙂